Om ASBEST i 60-talshus

“… asbest är ju bara farligt om man river i det …”

(Since asbestos is a serious subject, and I want to avoid any kind of misconceptions, this page exists in Swedish only)

Tegelvilla, uppförd 1961. Inklippt: Delar av Berlinmuren, också uppförd 1961, byggdes av betong med asbestinblandning*.

Denna sida beskriver mina erfarenheter av förekomst av asbest i min familjs 60-talsvilla (byggd 1961). Min avsikt är att försöka beskriva sakligt var fackman (besiktningsman) eller analysföretag har varnat för och/eller konstaterat förekomst av asbest i byggmaterialet, i detta hus. Asbest är förekommande även i andra byggnadsdetaljer (se exempel på Arbetsmiljöverket) men de jag behandlar på denna sida är enbart de som konstaterats genom analys eller varnats för av fackman.

Syftet med denna sida är att tydliggöra för andra som bor i liknande hus var det kan finnas förekomst av asbest så att vederbörande kan vidta korrekta saneringsåtgärder innan rivning/renovering sker, d.v.s innan skadan att frigöra asbestfibrer, främst i inomhusmiljön, sker.

Totalförbud mot asbest infördes i Sverige år 1982. Jag konstaterar dock själv, 35+ år senare, att det råder delade meningar och viss mytbildning kring hur skadligt eller inte skadligt asbest är för människan. När jag diskuterat ämnet med bekanta hör jag ofta utsagor som “… asbest är ju bara farligt om man river i det …” och just därför vill jag med denna sida synliggöra var asbest kan finnas … innan någon river i det! Denna sida handlar inte om skadeverkningar på människan utan alltså enbart var man kan vara extra uppmärksam inför en renovering/rivning för att inte utsätta sig själv och andra för onödiga risker kopplade till just asbest.

Hur analyserar man om något byggmaterial innehåller asbest?

Det finns många företag runt om i landet som sysslar med materialanalys. Familjens villa ligger i Göteborgsområdet och samtliga av våra analyser har utförts av analysföretaget Safe Control Materialteknik som ligger beläget på Hisingen. På deras sida, Asbestanalys, finns det beskrivet hur man kan gå tillväga för att utföra en analys, t.ex. beroende på om det är fast material eller luft som skall analyseras. Vid våra materialanalyser har jag typiskt 1) köpt en analys i företagets web-shop 2) extraherat en bit av materialet som skall analyseras och 3) åkt och lämnat in bitarna i märkta, förslutna plastpåsar på Safe Control. Varför jag har åkt in och lämnat proven själv är för att det gått snabbare och krävt mindre rigorös paketering.

Exakt hur man bör gå tillväga när man extraherar olika material för analys, kan man ringa och rådfråga Safe Control om. Meningen är att så lite asbestfibrer som möjligt skall frigöras där man tar provet samtidigt som provet blir representativt.

Vem FÅR sanera asbest?

Som hemmansägare ÄR det tillåtet att sanera asbest i det egna hemmet. Men om man väljer att anlita någon annan som gör jobbet åt en, krävs att man anlitar någon som har erhållit tillstånd från Arbetsmiljöverket. Sådana tillstånd ges enbart till företag som genomgått nödvändiga utbildningar på området.

Arbetsmiljöverket erbjöd förr (2017) via sin hemsida en möjlighet att ta reda på om den företagare du tänkt anlita har tillstånd att sanera asbest. Just nu (2020) hittar jag inte igen den möjligheten utan kanske krävs det att man ringer och frågar med företagets organisationsnummer?

Vid ett tillfälle har vi anlitat en asbestsanerare. Då jag begärde offerter på arbetet i fråga märkte jag att betydligt fler företag än vad som har tillstånd från Arbetsmiljöverket, var villiga att utföra jobbet, vilket alltså är olagligt. För alla inblandades skull är det viktigt att anlita någon som har tillstånd och har koll på vilka metoder som skall användas i saneringsarbetet.

Var finns konstaterad eller misstänkt asbest i vårt hus?

Ventilations- och frånluftrör

I vårt hus förekommer asbest i form av eternit i ett antal synliga och delvis osynliga vetilations- och frånluftsrör. Dessa förekomster är påpekade av besiktningsman. I vårt fall har de tydlig eternitutseende och är lätta att känna igen.

 1. Frånluftsrör från tvättstugan.
 2. Frånluftsrör från köksfläkt ut genom taket till “kopparskorsten”.

  Köksfläktsröret var kopplat mot ett eternitrör med fyrkantsprofil (ej synligt i bild).
 3. Ventilrör OBS! Vid renovering av vårt kök blottlades en ventil som satt i gamla “städskrubben”. Först vid rivning av innandömet av det skåpet blev det synligt att det satt ett ca 10 cm långt eternitrör med fyrkantsprofil, mellan skåpet och tegelfasaden.

  Innanför koppargallret sitter ett kapat eternitrör med fyrkantsprofil …

  … som på insidan döljs av en lucka!

  Där huset har träpanel förekommer en annan typ av ventilationsgaller. Även här innanför finns eternitrör av fyrkantsprofil.

Fönsterbrädor

Vid flertalet fönster i vår villa (och andra villor på samma gata) finns en gråsvart typ av fönsterbräda som är en slags stenimitation. MEN, dessa är gjorda av eternit. Dessa förekomster är påpekade av besiktningsman.

Vet man inte att detta är eternit kanske man väljer att återanvända fönsterbrädorna i andra syften och därmed möjligen även gör mekanisk åverkan som frisläpper asbestfibrer i omgivningen.

Fönsterbräda i stenimitation … men det hela är ETERNIT!
Fönsterbrädans undersida visar mer tydligt att det handlar om någon slags cementskiva. Asbestcement … eller mer känt som Eternit.

Kakelfix och fog

I vår villas originalkök samt på en toalett med originalkakel, påpekades det av besiktningsman att det var vanligt att just den typen av kakel användes vid en tid då kakelfix innehöll asbest.

Inför renovering av vårt kök (2017) lämnades en bit kakel inkl. fix + bitar av fog in på analys, på Safe Control. Analysen gav vid handen att förekomst av asbest kunde spåras i kakel/fix/fog:

Märkning:Prov:Förekomst av Asbest:
Prov 1. Kök.Mattor & LimNej
Prov 2. Kök,Kakel, fix & fogJa
Typexempel på email-svar från Safe Control Materialteknik. Efter följdfråga delgav Safe Control att asbest förekom i fix och fog men inte i själva kaklet, i detta fall.
Originalköket. Det vita kaklet, med rundade kanter, var något som besiktningsmannen direkt reagerade på som en typ där det var vanligt (på 60-talet) att fix & fog innehöll asbest. Analys visade att det stämde även i vårt fall. Silvertejpen på kaklet invid fönstret, var mitt sätt att försegla brottytan där jag tog ett materialprov som skickades på analys.
Samma kakeltyp som fanns över diskbänken i originalköket (se bild ovan), finns i vårt hus även på undervåningens toalett. Denna bild visar tydligt kaklets rundade kanter, som är ett kännetecken att det kan komma från en epok då det var vanligt med asbest i kakelfix & fog (enligt besiktningsmannen).


Köket efter sanering av asbest.

Plastmattor & mattlim

När vi flyttade in i huset fanns i flera rum (sovrum, hall, inre hall , trapp och kök) olika “plastmattor” (det ser ut som plast men är kanske något annat) som såg ut att vara original från 60-talet. Besiktningsman påpekade för dessa mattor att såväl matta som lim kan innehålla asbest.

Inför renovering av dessa rum har jag låtit analysera både matta och lim, för varje rum. I inget av fallen hittills har det konstaterats asbest.

OBS! Det har inte varit samma färg på limet som använts under dessa mattor i alla rum. Man kan inte dra slutsatser om förekomst av asbest baserat på limets färg, utan riktig analys krävs.

Mattor (av något material). Besiktningsman påpekade att det är möjligt att asbest förekommer i såväl matta som lim. I just detta fall visade analys ingen förekomst av asbest.

Rörisolering

Runt varmvattenledningar i huset finns en tidstypisk, gipsad rörisolering. Besiktningsman påpekade att sådan isolering med hög sannolikhet innehåller asbest främst i böjar och avslut.

Vi har inte ännu gjort någon analys av detta material i vårt hus varför jag betraktar det såsom innehållande asbest, i mitt förhållningssätt.

Gipsad isolering runt varmvattenrör. Besiktningsman påpekade att asbest är vanligt förekommande främst i böjar och avslut, där denna typ av rörisolering används.

Länkar gällande asbest